Profil Jabatan
A- A A+

Fungsi

Bahagian Fatwa dan Buhuth :

 • Menguruskan pengeluaran Fatwa; dan
 • Menjalankan kajian dan penyelidikan berkaitan Fatwa.

Bahagian Falak Syarie :

 • Pendidikan ilmu Falak Syarie / Astronomi;
 • Kajian dan penyelidikan berkaitan Falak Syarie / Astronomi;
 • Pengurusan Balaicerap Al-Khawarizmi dan astro-pelancongan; dan
 • Pengurusan sumber maklumat Islam berkaitan Fatwa dan Falak Syarie / Astronomi.

Bahagian Sumber Maklumat :

 • Pengurusan sumber maklumat Islam berkaitan Fatwa dan Falak Syarie / Astronomi
 • Menguruskan perpustakaan jabatan
 • Menguruskan percetakan dan penerbitan jabatan

Bahagian Perkhidmatan Teknologi Maklumat :

 • Perkhidmatan ICT bagi kegunaan jabatan;
 • Pembangunan dan penyelenggaraan sistem maklumat bagi kegunaan jabatan

Bahagian Khidmat Pengurusan:

 • Urusan Pentadbiran Am Jabatan
 • Urusan Perkhidmatan Kakitangan dan Pembangunan Sumber Manusia.
 • Pengurusan Kewangan Jabatan

Objektif

 • Untuk memberi nasihat kepada DYMM Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Negeri Melaka melalui Majlis Agama Islam, Kerajaan Negeri, Badan Berkanun, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan masyarakat mengenai Hal Ehwal Agama Islam dan hukum syarak.
 • Untuk mengeluarkan fatwa atau pandangan hukum syarak yang lengkap, kemas dan bersistematik atas apa-apa persoalan yang belum muktamad atau yang menimbulkan kontroversi yang berhubungan dengan hukum syarak berdasarkan kepada nas A-Quran dan As-Sunnah serta pendapat Imam-Imam mazhab yang mu'tabar.
 • Untuk menjadi pusat rujukan yang utama dan terakhir dalm aspek fatwa dan hukum syarak.
 • Untuk menjadi pusat pendidikan, penyelidikan dan astro-pelancongan dalam bidang ilmu falak syarie / astronomi yang mantap, berwibawa dan disegani.

Visi,Misi dan Moto

VISI

Menjadi institusi mufti yang efektif dan berwibawa dalam memantapkan akidah, memartabatkan syariat dan memperkasakan akhlak ummah menjelang 2020.

MISI

Memperkasa kecemerlangan pengurusan institusi mufti secara cekap dan berkesan seiring dengan aspirasi melaka berwibawa dan wawasan negara 2020.

MOTO

Berhikmah dan berwibawa

Page 2 of 2

Imbas QR ini bagi
melayari Portal Rasmi
menggunakan telefon
pintar
facebook-button Youtube Button
 
Paparan Terbaik menggunakan Internet Explorer 9 ke atas, Mozilla Firefox 3.5
ke atas, Safari dan Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768 pixels
Tarikh Kemaskini : 27 Februari 2020
Jumlah Pengunjung : 1123228
Hubungi Kami :
Jabatan Mufti Negeri Melaka
Aras 2, Imarah A, Pusat Islam Melaka
75150 Jalan Bukit Palah, Melaka.
Telefon : +606-2847920/21 
Faks : +606-2848144
Email : jkmmufti@gmail.com