Julai

BIL

JANJI

Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

BAHAGIAN FATWA & BUHUTH

1.

Pertanyaan bertulis yang diterima daripada pelanggan tentang sesuatu isu yang memerlukan pandangan hukum syara’/fatwa akan dijawab/diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari dari tarikh pertanyaan diterima.

2

100

-

-

2

2.

Permohonan bagi mendapatkan pandangan/ulasan Jawatankuasa Fatwa mengenai sesuatu isu akan dijawab/diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari selepas mesyuarat bersidang.

14

100

-

-

14

3.

Sijil Tauliah Mengajar Agama/Al-Qur’an Negeri Melaka akan dikeluarkan kepada pemohon yang berjaya dalam tempoh 14 hari selepas sijil yang diterima oleh jabatan ditandatangani oleh Pengerusi Majlis.

-

-

-

-

-

4.

Permohonan Pelanjutan Tempoh/Pembaharuan Sijil Tauliah Mengajar Agama/Al-Qur’an Negeri Melaka akan diproses dan disampaikan kepada pemohon dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima.

19

100

-

-

19

5.

Temuduga bagi calon Pegawai Syarak Negeri Melaka akan dilaksanakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh tamat kursus kepada calon.

2

100

-

-

2

BAHAGIAN FALAK SYARIE

6.

Surat jawapan kepada pelanggan mengenai permohonan lawatan rasmi ke Kompleks Falak Al-Khawarizmi akan disampaikan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan.

14

100

-

-

14

7.

Data-data hisab mengenai penetapan awal bulan-bulan Islam, Takwim dan Jadual Waktu Solat, Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak akan disahkan pada masa yang ditetapkan.

-

-

-

-

-

8.

Permohonan penentuan atau penyemakan arah kiblat akan dilaksanakan dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.

23

100

-

-

23

9.

Tayangan planetarium akan ditayangkan tepat pada masanya seperti di dalam jadual tayangan yang telah disahkan.

3

100

-

-

3

10.

Permohonan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan hal ehwal Jabatan dan Kompleks Falak Al-Khawarizmi akan diproses dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima.

14

100

-

-

14

BAHAGIAN PERKHIDMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

11.

Aduan mengenai perkhidmatan ICT yang dikendalikan oleh pihak jabatan akan diambil tindakan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

6

100

-

-

6

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

12.

Perkhidmatan pembaca doa bagi permohonan di Majlis-Majlis rasmi Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun dan Swasta akan dijawab dalam tempoh 7 hari sebelum majlis diadakan.

6

100

-

-

6