Fungsi

Bahagian Fatwa dan Buhuth :

 • Menguruskan pengeluaran Fatwa; dan
 • Menjalankan kajian dan penyelidikan berkaitan Fatwa.

Bahagian Falak Syarie :

 • Pendidikan ilmu Falak Syarie / Astronomi;
 • Kajian dan penyelidikan berkaitan Falak Syarie / Astronomi;
 • Pengurusan Balaicerap Al-Khawarizmi dan astro-pelancongan; dan
 • Pengurusan sumber maklumat Islam berkaitan Fatwa dan Falak Syarie / Astronomi.

Bahagian Sumber Maklumat :

 • Pengurusan sumber maklumat Islam berkaitan Fatwa dan Falak Syarie / Astronomi
 • Menguruskan perpustakaan jabatan
 • Menguruskan percetakan dan penerbitan jabatan

Bahagian Perkhidmatan Teknologi Maklumat :

 • Perkhidmatan ICT bagi kegunaan jabatan;
 • Pembangunan dan penyelenggaraan sistem maklumat bagi kegunaan jabatan

Bahagian Khidmat Pengurusan:

 • Urusan Pentadbiran Am Jabatan
 • Urusan Perkhidmatan Kakitangan dan Pembangunan Sumber Manusia.
 • Pengurusan Kewangan Jabatan