Pengenalan
A- A A+

Bahagian Sumber Maklumat

VISI

 • Menjadi bahagian yang unggul dan cemerlang di Jabatan Mufti dalam aspek Pengurusan Sumber Maklumat.

MISI

 • Mewujudkan pusat sumber maklumat yang lengkap dan bersistematik mengenai Jabatan Mufti Melaka, fatwa,falak dan bidang- bidang berkaitan, disamping menyediakan perkhidmatan berorentasikan yang cekap, efisien dan berkualiti.

OBJEKTIF

 • Mengumpul bahan-bahan rujukan yang bersesuaian dengan keperluan Jabatan Mufti Melaka dari pelbagai sumber dan pelbagai bentuk mengikut peraturan dan undang-undang.

 • Mengurus dan menyelenggara bahan-baan rujukan pusat sumber Jabatan Mufti Melaka secara sistematik dan mesra pengguna.

 • Mendokumnetasi dan merekod secara sistematik dan professional segala aktiviti Jabatan Mufti Melaka dalam bentuk rakaman digital dan fotografi dari semasa ke semasa.

 • Menerbit dan mengedarkan maklumat bersesuaian berkaitan Jabatan Mufti Melaka secara berkala dalam bentuk media cetak, digital atau elektronik kepada umum.

 • Menyelaras dan memantau kesahihan maklumat yang disalurkan dalam portal al-azim secara efisien. 

AKTIVITI UTAMA

 1. Memastikan koleksi perpustakaan sentiasa ditingkatkan. Koleksi perpustakaan adalah terdiri daripada kitab-kitab, buku-buku terjemahan, kertas kerja seminar, artikel, majlah, keratin akhbar dan alat pandang dengar.

 2. Merancang dan melaksanakan strategi penyebaran maklumat kepada masyarakat umum melalui media elektronik atau laman sesawang jabatan.

 3. Menyelaras rakaman semua perkara berkaitan aktiviti rasmi anjuran jabatan dalam bentuk video dan dimuatkan di dalam laman sesawang jabatan.

 4. Mengurus bahan-bahan unutk penerbitan dan percetakan seperti buletin jabatan, pamphlet, majalah, dan jurnal termasuk isu-isu semasa yang diputuskan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka.

 5. Menyelaras soal- jawab agama melalui email Jabatan Mufti.

Imbas QR ini bagi
melayari Portal Rasmi
menggunakan telefon
pintar
facebook-button Youtube Button
 
Paparan Terbaik menggunakan Internet Explorer 9 ke atas, Mozilla Firefox 3.5
ke atas, Safari dan Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768 pixels
Tarikh Kemaskini : 15 September 2020
Jumlah Pengunjung : 1141754
Hubungi Kami :
Jabatan Mufti Negeri Melaka
Aras 2, Imarah A, Pusat Islam Melaka
75150 Jalan Bukit Palah, Melaka.
Telefon : +606-2847920/21 
Faks : +606-2848144
Email : jkmmufti@gmail.com