Skop Fatwa

  1. Isu atau masalah yang timbul dalam masyarakat yang belum jelas mengenai hukumnya.

  2. Pendapat yang berbeza antara ulama yang memerlukan pentarjihan (memilih pendapat yang kuat).

  3. Isu-isu yang difatwakan di negara-negara lain yang perlu disesuaikan mengikut keadaan setempat.

  4. Isu-isu bersifat nasional atau global yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.