kembali ke www.al-azim.com | kembali ke laman utama
Ruangan Baru : Soal Jawap Dalam Mengerjakan Haji
Panduan Haji
Tempat Bersejarah Di Makkah dan Madinah
Garis Panduan Ibadah Qurban
SYARAT WAJIB HAJI DAN UMRAH

HUKUM ORANG YANG TIDAK MENUNAIKAN HAJI SETELAH CUKUP SYARAT WAJIBNYA

Bagi orang yang telah cukup syarat-syarat wajib haji tetapi tidak segera menunaikannya tiba-tiba dia meninggal dunia, maka sangatlah besarlah dosanya, kerana boleh menyebabkan dia mati sebagi seorang Nasrani danYahudi. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:- "Dari Ali r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: Barang siapa yang ada mempunyai bekalan dan kenderaan yang boleh menyampaikannya ke Baitullah, tetapi dia tidak menunaikan haji,maka tidak ada halangan ke atasnya jika dikehendaki matinya sebagai yahudi atau Nasrani. Dan yang demikian itu, sesungguhnya Allah berfirman dalam kitab-Nya (Al-Quran ) "Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah". (Riwayat - Turmizi)

HAJI DAN UMRAH KANAK-KANAK
Haji dan Umrah yang dikerjakan oleh kanak-kanak (yang belum akil baligh atau cukup umur) hukumnya adalah sunat sahaja dan wajiblah dikerjakan sekali lagi apabila baligh nanti. Senagaiman dengan sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud : "Dari Ibnu Abbas r.a. katanya, Nabi s.a.w bersabda "Siapa dari kanak-kanak mengerjakan haji, maka apabila dia cukup umur, wajiblah dia mengerjakan haji sekali lagi". (Riwayat - At - Tabarani)

HAJI BAGI WANITA
Seperti lelaki, wanita juga wajib menunaikan fardhu haji jika cukup syarat-syarat wajibnya seperti yang telah disebutkan dahulu. Tetapi ada syarat tambahan bagi wanita yang hendak menunaikan fardu haji iaitu:-

  • Hendaklah ditemani oleh suaminya atau muhrimnya (iaitu orang haram nikah dengannya), atau dengan sekurang-kurangnya tiga orang perempuan yang boleh dipercayai dan;
  • Dengan izin suami atau walinya. Berhubung dengan larangan pergi haji bagi wanita tanpa muhrim ini, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Dari Ibnu Abbas r.a. katanya Nabi, s.a.w bersabda: "Janganlah seseorang perempuan pergi musafir kecuali beserta muhrimnya, janganlah seseorang lelaki mendatangi perempuan kecuali perempuan itu berada dengan muhrimnya". Lalu seorang lelaki bertanya kepada Nabi s.a.w. " Ya Rasulullah, saya hendak pergi berperang tetapi isteri saya hendak pergi menunaikan fardhu haji" Nabi s.a.w. menjawab, " Pergilah haji bersama isterimu" (Riwayat - Bukhari) Disyaratkan bagi lelaki yang menemankan perempuan itu, dan hendaklah jangan berada jauh dari perempuan itu supaya diketahui orang bahawa lelaki itu menemani dan menjaganya. Jika tidak ada lelaki menemankan perempuan itu, maka memadai juga ditemani oleh tiga orang perempuan yang boleh dipercayai.

HUKUM MENYEGERAKAN HAJI
Mengenai hukum segera menunaikan fardhu haji setelah cukup syarat-syarat wajib haji, menurut Imam Syafie adalah sunat iaitu tidaklah berdosa menangguhkannya asalkan sahaja ditunaikan pada sebarang waktu sebelum meninggal dunia Dalil atau alasan yang diberikan ialah fardhu haji itu telah diwajibkan pada tahun ke enam selepas hijrah, tetapi Nabi s.a.w menangguhkan pelaksanaan haji hinggalah pada tahun kesepuluh, barulah Nabi s.a.w bersama-sama para sahabat pergi menunaikan fardhu haji, walaupun mereka telah berkuasa pergi pada tahun ketujuh, kelapan atau kesembilan. Sekiranya wajib dikerjakan segera sudah tentulah Nabi s.a.w tidak akan menangguhkannya.

Dibangunkan oleh Jabatan Mufti Melaka